Vi visar styrka under 2020 och jag är oerhört stolt att vara VD för ett så fint bolag som  Processus. Extra stolt är jag när vi får hjälpa våra kunder att ta fram vaccinet som ska ta oss ur pandemin.

Ska inte förminska den oro jag hade under våren när pandemin slog till och hela världen hamnade i någon form av ovisshet och oförmåga att se klart. Hur skulle det påverka Processus? Jag förberedde mig och ledningen på att permittera och även såg över hur vi skulle gå tillväga om vi behövde dra ned på personalstyrkan, det var jobbigt och mentalt påfrestande.

Nu när vi håller på att stänga året och blickar tillbaka på hur vi lyckats känns det betydligt mer inspirerande. Istället för permitteringar har vi lyckats få med oss en kraft i företaget som bevisar att vi är starka även när vi lever i en märklig tillvaro.

Vill tacka våra medarbetare och starka ledare som visar både stolthet och en vilja att utföra ett fantastiskt arbete oavsett omständigheter. TACK!

Processus fortsätter sin resa med projektleveranser av kvalité vilket visar sig i en omsättningsökning på över 70 % med god lönsamhet. Under 2020 har vi utökat vårt kundutbud med över 20 nya kunder vilket är ytterliga ett kvitto på att vi uppskattas på marknaden.

Vi i ledningen har under hösten arbetat fram en ny affärsplan för de kommande 5 år. Den är utmanande och visar på en enorm drivkraft att vilja uppnå nya mål inom företaget.

Ser verkligen fram emot det nya året med ett fungerande vaccin och avtagande pandemi så vi får möjlighet att träffas, arbeta tillsammans och ha roligt ihop igen.