Processus har stor erfarenhet av att hantera de höga krav som ställs på projekt inom läkemedel och livsmedel, exempelvis GMP, GxP och GAMP 5. Compliance genomsyrar vårt arbete i hela projektcykeln, för såväl process- och automationsdesign som kvalitetssäkring med tillhörande testning och verifiering.

Processus finns med under projektets alla faser, och kan leverera utredningar, förstudier och genomförandeprojekt. Vi har även gedigen kunskap gällande installationsledning och driftsättning samt att anpassa oss efter kundernas egna krav och önskemål.