Skip to main content

Processus levererar igen!

Vad händer när man tidigt i bolagets utveckling har ledningens och medarbetarnas engagemang  vid implementering och utveckling av ett ledningssystem? Jo man får ett verksamhetssystem utan brister. För 3:e året i rad genomför vi ISO-revision mot standarderna Kvalitet 9001, Miljö 14001 och Arbetsmiljö 45001 utan några uppkomna avvikelser. Det tycker vi är världsklass!

Processus i Göteborg växer

  Vi välkomnar Martin Petersson Sundstedt till processgruppen i Göteborg. Med sin breda erfarenhet inom rörkonstruktion och delprojektledning kommer Martin kunna göra ett gott arbete med Processus fortsatta utveckling av projektaffären.

Processus expansion fortsätter!

Tom Krantz kommer leda Processus fortsatta expansion i södra Sverige med nyöppnat kontor i Malmö. Nu kommer vi förstärka relationerna ytterligare med de lokala kunderna i södra Sverige och Danmark. Tom har över 20 års erfarenhet av arbete som beställare och konsult där större delen varit som huvudprojektledare inom många olika branscher mestadels livsmedels- och […]

Processgruppen växer i Stockholm

Vi välkomnar Seán McGee som Processingenjör till Stockholm-/ Uppsalakontoret! Med sin erfarenhet inom energiteknik och kemiindustri kommer Seán att bli ett viktigt bidrag till Processus fortsatta utveckling av projektaffären.

Vi välkomnar Daniel Braxenholm!

Vi välkomnar Daniel Braxenholm som processingenjör till Uppsalakontoret! Daniel har de senaste fyra åren jobbat som processingenjör på leverantörsidan inom pappersmassaindustrin, men väljer nu att byta inriktning. Daniel har en högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Han har bott i Timrå/Sundsvall större delen av sitt liv, men har nu flyttat till Uppsala.