Till skillnad från en vanlig driftsättning så är åtgången på vatten och ström begränsad här.

Vatten är självklart en värdefull resurs så här långt ut på savannen och om vattenpumpen krånglar så finns det inget vatten att tillgå och man får tänka om för att komma framåt. Det har vi lärt oss så pass väl att regel nummer 1 för driftsättning i Serengeti; Ingen pump inget vatten.

Det samma gäller elektricitet då lägret primärt drivs av solceller. Parallellt med driftsättningen så pågick även utbyggnadens sista fas av solcellerna för att kunna driva både lägret och modulen på enbart sol el. Börjar dagen med hårda vindar så innebär det oftast åskstormar till lunch. Därför blir regel nummer 2 för driftsättning i Serengeti; Med vind ingen volt.