Processus har blivit utnämnda till Gasell 2020 av Dagens Industri.

Vi är mycket glada och hedrade för denna utmärkelse. Det är endast ett fåtal av Sveriges aktiebolag som uppfyller kriterierna:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.

Som sig bör så firar vi detta tillsammans med tårta på våra kontor.