För att erbjuda en snabb och effektiv driftsättning funktionstestar vi våra leveranser innan de skickas till kund.

Vårt mål är att koppla upp systemen och köra dem så verklighetstroget som möjligt för att kunna identifiera eventuella avvikelser. Detta sker i samarbete med samtliga inblandade discipliner och innefattar oftast allt från vattenkörning, felsökning, justeringar samt godkända tester. Anläggningen CE-märks och efter godkänd funktionstest, FAT, är den redo att skickas till kund.

Processus gör processindustrin HEL (Hållbar, Effektiv och Lönsam).