En fråga som många ställer sig är om vi är på väg in i en lågkonjunktur. Det diskuteras och skrivs i medierna om att vi borde hamna där snarare förr än senare, i vilket fall är något av dem sant.

Under sensommaren skrev Konjunkturinstitutet att den är på väg snabbare än tidigare förutspått och i oktober i år var högkonjunkturen över. Tillväxten och ekonomin förväntas bromsas in och för Processus som en projektleverantör till processindustrin är det viktiga signaler att ta till oss. Vi har under 2019 strategiskt arbetat med att utöka vår kundbas och sprida våra åtaganden för att vara förberedda och kunna hantera en kommande lågkonjunktur.

Detta har stärkt oss som leverantör och vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt spännande år. De signaler vi har fått är att de flesta av våra kunder kommer fortsätta investera och behovet av en kvalitétsprojektleverantör är stort. För Processus gäller det nu att fortsätta fokusera och arbeta professionellt och metodiskt för ett år med fortsatta lyckade leveranser och nöjda kunder.

Vi har under 2019 ökat vår omsättning med ca 20 % och vi ser trots marknadssignalerna stora möjligheter till en fortsatt expansion under nästa år.