Johan Teodorsson
VD och Regionansvarig öst
Tel: +46 768-30 52 29
Johan.teodorsson@processus.se
Sofie Wirandi
Ekonomi och Inköp
Tel: +46 730-34 06 01
sofie.wirandi@processus.se
Susanne Levin
Kvalitet
Tel: +46 768-30 52 69
susanne.levin@processus.se
Andreas Erensjö
Regionansvarig väst
Tel: +46 708-90 64 62
andreas.erensjo@processus.se
Nils Carlsson
Marknad och Försäljning
Tel: +46 703-43 73 97
nils.carlsson@processus.se
Jimmy Källqvist
IT
Tel: +46 722-23 84 67
jimmy.kallqvist@processus.se