Alexander har lång erfarenhet av valideringsarbete, kvalitetssäkring och investeringsprojekt inom framförallt medicinteknik och läkemedelsbranschen. Han har arbetat på beställarsidan och som konsult, totalt 33 år inom life-science-branschen. Alexander har även erfarenhet av processoptimering med avseende på statistiska metoder och även arbetat som specialist inom området statistik och validering av datoriserade system.