Emilia studerade till civilingenjör inom teknisk kemi på KTH. Under utbildningen valde hon att speciellt rikta in sig på kemiteknik för processindustrin. Examensarbetet handlade om användning av biosorption som en alternativ separationsteknik inom livsmedelsindustrin för rening av tungmetaller ur spillvatten. Under sin studieperiod hade Emilia ett sommarvikariat på AstraZeneca som Quality Assistant och som Labtekniker/Mikrobiolog på Jästbolaget.

Rollen som valideringsingenjör lockade Emilia då den ger möjlighet att få jobba med olika typer av processer och samtidigt få vara med och medverka till att den kvalitet som eftersträvas uppfylls. Varmt välkommen Emilia!