Robert Uddenstig är ny Section Manager för I/C hos Processus i Göteborg. Nu kan vi ytterligare förstärka relationer och leveranser inom el, instrument och automation hos våra kunder i Region Väst.

Robert har 10+ års erfarenhet av arbete som konsult och anställd där större delen varit som huvudprojektledare inom många olika branscher däribland olja & gas, luftrening och infrastruktur.

De senaste åren har Robert arbetat internationellt och stött på många olika kulturer där det både varit en utmaning och fantastisk utbildning. Arbetsuppgifterna har bestått av förstudier inom R&D, detail design och utförande av Green Field processanläggningar. Här har Robert samlat på sig bred kunskap inom många discipliner, inte minst I&C.

Uppskattade styrkor som Robert har är att bygga team och förstå helheten hos bolag och kunder. För många år sedan utbildade Robert sig vid Chalmers och intuitionen för Affärsutveckling och entreprenörskap inom bygg.