Caroline började på Processus den 14e mars inom gruppen Quality & Validation. Senaste arbetsplats har varit på Octapharma som tillverkar blodplasmaprodukter, där hon under cirka fyra år tillhörde valideringsgruppen och främst arbetade med steriliseringsprocesser för utrustning. Innan dess har hon arbetat på AstraZeneca under lång tid (13 år), under en majoritet av åren som processingenjör inom aseptisk tillverkning av produkt i plastampuller, den så kallade Blow Fill Seal-tekniken.

Caroline blev nyfiken på denna nya roll på Processus för att kunna få mer variation i arbetsuppgifter och få se andra spännande industrier. Hon tycker det är kul att sätta sig in i hur olika processer fungerar, och vilka krav som ställs på dem. Hon har alltid tyckt om att jobba i olika projekt där man får lösa ett problem eller färdigställa en process och sedan lämna över för start av produktion.