Vi hälsar Annika välkommen till Processus AB och Q&V-gruppen. Annika har en lång erfarenhet av kvalitetsfrågor inom läkemedelsindustrin. Annika har arbetat i både nyanskaffningsprojekt och ombyggnationsprojekt rörande tillverkningslinjer och processer.

Vi är stolta och väldigt glada över att Annika nu kommer att stärka upp vårt Q&V team.