Vi fortsätter expandera och nu i april 2019 har Mattias Ekeroth börjat hos oss.

Mattias har en gedigen bakgrund inom processindustrin där han arbetat både på beställarsidan och framförallt som konsult och projektleverantör. Han har en djup förståelse kring processdesign och projektledning (PMP-certifierad) av större komplexa projekt. Mattias har även haft konsultchefsroller inom dessa områden i över 10 år vilket är en stor fördel nu när han kliver in som Section Manager för grupperingen Process i Stockholm. Han kommer hjälpa oss att ytterligare ta viktiga steg till att bli Sveriges bästa projektleverantör inom Processindustrin.

Mattias är hjärtligt välkommen till Processus och vi ser med spänning framemot att tillsammans fortsätta sätta positiva avtryck på marknaden.