Konsultbolaget Processus med kontor i Stockholm och Göteborg förstärker nu sitt samarbete med COPA-DATA genom att bli Registered Partners inom COPA-DATA Partner Community.

Processus är ett konsultbolag som främst verkar inom Läkemedels-, Livsmedels-, Industri- samt Energibranschen. De har arbetat i dessa branscher under lång tid vilket har gett dem både bred och specifik kunskap inom områdena. Därmed kan de erbjuda sina kunder skräddarsydda helhetsåtagande och specialisttjänster med stort kunnande inom projektledning, processdesign, automation och industriell IT.

 ”Vi har fått ett bra samarbete med COPA-DATA och genom att bli del av COPA-DATA Partner Community ser vi fram emot att utöka vårt samarbete i framtiden” säger Sofie Wirandi, Section Manager I&C, Processus.

 COPA-DATA Partner Community är ett globalt nätverk som säkerställer kunskap och kompetens hos alla partners. Alla medlemmar i nätverket är zenon-certifierade och har senaste kunskap om HMI/SCADA-mjukvaran zenon.

För mer information om Processus: www.processus.se

För mer information om COPA-DATA och COPA-DATA partners: Lisette Lillo Fagerstedt, lisette.fagerstedt@copadata.com, 0766-470423