Namn: Mattias Liss

Född: 1973

Roll i företaget: CEO

Hur länge på företaget: 2015

Utbildning: International Master in Mechanical Engineering

Tidigare erfarenhet: Har haft olika ledande och tekniska roller i projekt inom branscher såsom läkemedels-, livsmedels-, olje-, massa- och pappersindustrin. Har mångårig erfarenhet av chefsroller och ledarskap i olika konsultbolag. Har lång erfarenhet inom idrott och då främst lagidrott vilket är till stor fördel då vi bygger ett oövervinnerligt lag här på Processus.

Engagemang i företaget: Som CEO kommer jag i kontakt med samtliga områden inom företaget såsom ekonomi, bokföring, personal, marknadsföring, kvalité, administration och utveckling. Stor del av min tid går till kommunikation i form av samtal och diskussioner. Min viktigaste uppgift som CEO är att behålla helhetsperspektivet, utveckla och sätta medarbetaren i fokus.

Jag försöker ligga nära projekten och ha direkt kontakt med kunder och vår projektmodell vilket är oerhört värdefullt för att hålla sig uppdaterad i vår verksamhet.

Motto: You decide to succeed or you learn it!


Namn: Nils Carlsson

Född: 1970

Roll i företaget: Business Manager

Hur länge på företaget: 2015

Utbildning: Driftingenjör inom kraft och värme

Tidigare erfarenhet: Driftsättningsledare och automationsingenjör med erfarenhet från kraftvärmeverk, läkemedel- och livsmedelsindustrin. Har även arbetet som chef och säljare på konsultbolag mot processindustrin.

Engagemang i företaget: Som ansvarig för försäljning är det jag som håller ihop offertarbetet för framför allt helhetsåtagande och turnkey. Där tycker jag att det är viktigt att vi engagerar alla ingående discipliner. Våra kunder skall veta att vi håller det vi lovar och att projektmedlemmarna ska veta att sålt projekt går att genomföra både tekniskt och tidsmässigt med bibehållen kvalitet.

Jag är även ute hos våra kunder i uppdrag, inte bara för att det är roligt, utan även för att det är nyttigt med verklighetskontakt.

Motto: Ingenting är omöjligt!


Namn: Andreas Erensjö

Född: 1973

Roll i företaget: Regional Manager West

Hur länge på företaget: 2017

Utbildning: Kemiteknik med Fysik på Chalmers samt Handelshögskolan i Göteborg

Tidigare erfarenhet: Projektledare inom olje- och gasindustrin, men också inom marin- och bilindustrin. Chefserfarenhet inom engineering och produktionsföretag.

Engagemang i företaget: Som ansvarig för kontor i Göteborg ser jag min främsta uppgift i att stötta och skapa förutsättningar för mina kollegor. I mitt arbete försöker jag också utveckla våra relationer och affärer med kunder i regionen och anpassa vår verksamhet och affärsmodell efter kundbehov. Jag uppskattar också att arbeta i projekt för att få en bättre förståelse för kollegor, kunder och verksamheten.

Motto: Processus skall vara den bästa projektleverantören.


Namn: Sofie Wirandi

Född: 1979

Roll i företaget: CFO och Section Manager Instrumentation & Control

Hur länge på företaget: 2015

Utbildning: Civilingenjör Elektronikdesign

Tidigare erfarenhet: Automationsingenjör samt teknisk delprojektledare inom kärnkraft, läkemedel, livsmedel. Projektledarerfarenhet inom värme-, läkemedel-, livsmedel- samt tillverkningsindustrin. Chefserfarenhet inom engineering för MES gruppering, automation, elkonstruktion samt support.

Engagemang i företaget: Jag har flera roller i företaget och får därför arbeta med allt jag tycker är roligt: teknik, ekonomi, personal och försäljning. Jag får då även samarbeta med alla typer av roller i företaget och får vara med på kollegernas resa där både företaget och individen växer och utvecklas.

Motto: Allt vi gör, gör vi helhjärtat!


Namn: Susanne Levin

Född: 1969

Roll i företaget: CQO

Hur länge på företaget: 2016

Utbildning: Master of Science Politics (nationalekonomi/statsvetenskap/juridik), Stockholms Universitet

Tidigare erfarenhet: Del- och projektledare inom telekom- och läkemedelsindustrin. Valideringsledare, QA, delprojektledare, kvalitetsansvarig samt ledningsgruppsrepresentant vid konsultbolag inom läkemedels-, livsmedels- och övrigt industribranschen. Mångårig erfarenhet av kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling samt ledarskap.

Engagemang i företaget: Jag har flera roller i bolaget men de två främsta är CQO (Chief Quality Officer) samt sektionschef för Q/V gruppen i Stockholm. Emellanåt har jag även suttit i kunduppdrag vilket är väldigt stimulerande. Som CQO på Processus är min främsta uppgift att säkerställa att vi arbetar med högt kvalitetstänk. I min roll som sektionschef ser jag min främsta uppgift i att tillgodose de anställdas behov av utveckling samt kompetenssäkra för bolagets fortsatta utveckling.

Motto: Simplicity is the key to brilliance!