MISSION

 • Att på ett hållbart sätt projektera, utveckla, marknadsföra och leverera förstklassiga projektleveranser och tjänster inom processindustrin.

VISION

 • Ett förstklassigt bolag som levererar kompletta helhetsåtaganden åt processindustrin.

AFFÄRSIDÉ

 • Processus affärsidé är att vara en pålitlig, kostnadseffektiv och kunnig projektleverantör med kvalité i fokus inom processindustrin. Vi bidrar även med expertiskunskap då våra kunder har specifika behov.

MÅL

 • Processus ska vara en förstklassig projektleverantör.
 • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag.
 • Bidra till en hållbar framtid.

STRATEGI

 • Se till att ha rätt medarbetare och öka kompetensen.
 • Vara ett innovativt företag i framkant.
 • Ha den mest effektiva projektmodell på marknaden.
 • Stärka vårt varumärke.
 • Verka för en stark och utvecklande företagskultur.