För att möta marknadens behov väljer Orkla Care att investera i nytt Alkoblanderi för tillverkning av alkoholbaserade produkter där efterfrågan ökat kraftigt under pandemin.

Processus har hjälpt till i designfasen och nu även fått fortsatt förtroende att leverera en komplett processanläggning. Processus har en dokumenterad projektmetodik som sätter kvalité i fokus vilket var en avgörande faktor vid val av leverantör.

Anläggning ska driftsättas under första delen av år 2022.