Vi välkomnar Örjan Isberg som har över 30 års erfarenhet av rör-/anläggningskonstruktion inom processindustri.

Han har arbetat både på både beställarsidan och som konsult och har flerårig erfarenhet av arbete utomlands. Örjan blir ett välkommet tillskott med gedigen kunskap inom framförallt raffinaderi, offshore, livsmedel och läkemedelsbranschen.