Vi välkomnar Oskar Forsmo som processingenjör till Stockholm-/ Uppsalakontoret!

Med erfarenheter från processindustrin kommer Oskar att bli ett viktigt bidrag till Processus fortsatta utveckling av projektaffären.