I vår strävan att hela tiden utvecklas och bygga starkare team har hela bolaget samlats för att vässa kompetensen.

Under 5 hektiska dagar i Kroatien brainstormade, teambuildade, workshopade och arbetade vi ihop.

Nu är vi peppade och preppade att ta oss an nya utmaningar med förnyad energi och nya infallsvinklar.

Våra kunder kommer uppleva en än mer komplett projektleverantör.