Behovet av en projektleverantör som Processus är stort och vårt erbjudande med kvalitésäkrade leveranser är eftertraktade på marknaden. Under senaste 3 åren har Processus ökat omsättningen trefaldigt och för att möta våra kunders behov ser vi nu en lokal förankring i Uppsala som en viktig fas i vår fortsatta expansion.

I Uppsala investerar industrin vidare i hög takt och framförallt ser vi läkemedel- och bioteknikbranschen som vårt stora mål. Processus har en djup och bred kunskap i den kravställning branschen ställer på sina investeringsprojekt och med vår effektiva projektmodell ser vi till att säkra våra leveranser. Vår expansion bygger på långsiktiga samarbeten med kunden och det uppnår vi genom förstklassiga projekt.

Vårt kontor kommer ledas av Johan Teodorsson som började på Processus nu i majmånad. Johan kommer närmast från Cytiva (tidigare GE Healthcare) och har arbetat länge inom läkemedelsbranschen. Johan är en mycket bra ledare och kommer företräda våra kärnvärden, Samarbete, Kvalité, Utveckling och Pålitlighet på ett förtjänstfullt sätt.

Han har drivit allt från mindre till stora investeringsprojekt och besitter en djup teknisk förståelse vilket ger oss ett fantastiskt tillfälle att förstärka vårt erbjudande till befintliga och nya kunder i regionen.

Processus syfte med att göra industrin HEL (Hållbar, Effektiv och Lönsam) är fortsatt vårt framgångsrecept!

För mer information kontakta vår CEO Mattias Liss
073-034 19 61
mattias.liss@processus.se