År: 2018
Ort: Stockholm
Kund: Octapharma

Kund önskar utföra en utbyggnad av sin distribution av kallt WFI (cWFI). När befintliga vattenslingor och bufferttank hetvattensaneras, under 8 h varannan vecka, hindras tillverkningen. För att undvika detta och möjliggöra ökad kapacitet efterfrågas en tillbyggnad av dagens befintliga cWFI-system. Utöver en ny tank för cWFI skall en intern kylkrets, värmare för varmvattensanering, cirkulationspump samt nya slingor som försörjer tappställen installeras. Processus levererade en funktionsleverans av detta.