År: 2018-2019
Ort: Sävsjö
Kund: Skruf Snus AB

Ett fastprisprojekt där vi har uppgraderat fabrikens styrsystem samt SCADA-system till senaste versionen, flyttat styrningen från PanelPC till PLC med UPS samt implementerat fullskaliga klienter. I vår leverans ingick även att implementera ett Batch-system för 10 stycken blandare samt en rivningsstation. För Batch har vi även utvecklat batchrapporter och säkerställt kommunikationen till och från ERP-systemet via XML för gällande produktionsbatcher och råvara. Utöver detta utvecklades specialverktyg mot SCADA-systemets API för att täcka upp för funktionsönskemål utanför SCADA-systemet utbud.