År: 2020
Ort: Afrika
Kund: Wayout

R&D av en dryckesmodul där vattenrening, soda och öltillverkning ingick. Projektet innefattade nära projektering med kunden då det var en ny produkt på marknaden som utvecklades. En av de större utmaningarna i projektet var att modulen skulle designas att vara så liten som möjligt, servicevänlig och användarvänlig. Processus hade ansvaret för projektering, genomförande, installation, CE märkning och drifttagning av modulen.

Senare har vi även fått förtroendet att bygga flera sådana liknande moduler.