År: 2020
Ort: Nynäshamn
Kund: Linde

Ett turnkey projekt (ABT 06) av en bunkringsanläggning som leverera LNG till båt från lastbil. En s.k. Truk-to-ship (TTS) bunkring som ställer höga krav på el och instrumentkonstruktion m.a.p. ATEX och SIL. I vår leverans ingick all El/instrument design inkl. installation. Samt all automation inkl. testning FAT, SAT samt driftsättning. Teknisk lösning Siemens 1500 F PLC med tillhörande felsäkra och icke felsäkra ET200sp I/O samt HMI TP1500 och tre TP700 paneler.