År: 2019
Ort: Sundsvall
Kund: OKQ8

Processus gjorde en förstudie för omplanering av OKQ8:s, efterföljt av projektgenomförande som omfattade flytt av cistern, nya pumpar med tillhörande rörledning och ventiler samt nya doserskåp.

Processus åtagande bestod av projektledning, processdesign, elkonstruktion, programmering samt driftsättning och testning.