År: 2020
Ort: Stockholm
Kund: Trafikverket

Investeringsprojekt (inom trafikförvaltningen) som ansvarar för utbyggnad av Tvärbanan från Norra Ulvsunda i Bromma till Helenelund pendeltågsstation i Sollentuna.

Programledningen styr och koordinerar mellan de olika genomförandeprojekt som ingår i programmet samt tar fram styrande och stödjande programplaner och -rutiner som ska gälla för samtliga i programmet ingående projekt.

Överlämningssamordnaren, som är en funktion inom programorganisationen, ansvar för att styra, stödja, samordna och följa upp projektens överlämningar till mottagande förvaltare inom Trafikförvaltningen samt externa förvaltare (kommuner, ledningsägare mm). Id et ingår att sätta mål för överlämningarna, ta fram programmets överlämningsplan och tillhörande rutiner, mallar (informationsförvaltare) samt kravställa i upphandlingsdokument avseende överlämning.