År: 2020
Ort: Stockholm
Kund: Trafikverket

Investeringsprojekt (inom trafikförvaltningen) som ansvarar för Utbyggnad av Tvärbanan från Norra Ulvsunda i Bromma till Helenelund pendeltågsstation i Sollentuna.

Programledningen styr och koordinerar mellan de olika genomförandeprojekt som ingår i programmet samt tar fram styrande och stödjande programplaner och -rutiner som ska gälla för samtliga i programmet ingående projekt.

Kvalitetssamordnaren, som är en funktion inom programorganisationen, ansvar för att upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra programmets ledningssystem. I det ingår att ta fram programmets plan för kvalitet, upprätta revisionsprogram och genomföra kvalitetsrevisioner, kommunicera ut nya releaser av projekt- och programhandbok. Kvalitetssamordnaren Skall även tillse att programmet arbetar i enlighet med ledningssystemet.