Hon är ursprungligen från Umeå men flyttade till Stockholm i samband med att hon påbörjade en civilingenjörsutbildning på KTH inom kemi. Sommaren 2021 tog Amanda examen och påbörjade kort därefter sin anställning på Processus via Academic Work. Sedan sommaren 2021 bor hon även med sin sambo Sebastian i området Sickla i Stockholm. 

Amanda blev nyfiken på rollen som valideringsingenjör eftersom hon såg många likheter med de egenskaper som en analytisk kemiingenjör också har. I rollen som valideringsingenjör får hon dels nytta av sina strukturerade och nyfikna sidor, dels möjligheten att sträva mot ett arbete av hög kvalitet. Under Amandas sista halvår på KTH jobbade hon med sitt examensarbete om forskning relaterat till återvinningen av metaller från batterier, i detta fall Li-jonbatterier. Då fick hon möjlighet att fördjupa sig inom kristallisationstekniken eutektisk fryskristallisation. Vid sidan av studierna jobbade hon på Sveriges Ingenjörer som organisationens förlängda arm på KTH.