Vi har sedan starten, hösten 2015, kontinuerligt växt enligt en tillväxtplan vi från början arbetade fram. Redan under första helåret, 2016, omsatta vi ca 20 MSEK med en marginal på 23 %, ett resultat som speglade hårt arbete från flera av oss. År 2017 har vi näst intill dubblat omsättningen till närmare 40 MSEK med en marginal på 14 %. Att växa innebär oftast ökade kostnader vilket för oss även är fallet, dock under kontrollerade former.

De kommande 3 åren kommer fortsatt speglas av expansion vilket kommer ge medarbetaren unika möjligheter att utvecklas med oss. Vi sätter dock detta i relationen till att trivsel, engagemang, vidareutveckling och kvalité ska vara självklara ingredienser till en bra mix.

Under hösten kommer vi tillsammans åka till Italien där vi sätter upp nya strategiska mål att sträva efter.