Lance Holden är nyanställd sektionschef för I&C i Göteborg sedan början av året. Han kommer närmast från ett utlandsuppdrag i Rom via Rejlers där han var ansvarig för instrumentation i Nestes beställarorganisation för en ny SAF (sustainable aviation fuel) anläggning.

Lance har en bred erfarenhet inom framförallt instrument och automation med arbete internationellt. Lance är uppväxt i Australien, kom till Sverige 2005, och började arbeta som instrumentingenjör inom processindustrin på västkusten vilket ledde till mer seniora projekt- och ledarroller inom raffinaderi och petrokemiindustrin.

Med Lances erfarenhet och kunskaper kommer vår verksamhet i västra Sverige stärkas upp ytterligare inom el, instrument och automation.