För att utveckla oss, bli en säkrare arbetsplats och bättre kollega och medmänniska har vi nu alla utbildat oss i Hjärt-Lugn-Räddning (HLR). Något som borde vara en självklarhet då det ger oss chansen att rädda en annan människa i vår närhet.

För att höja vår säkerhet ytterligare har vi på Processus AB även valt att införskaffa hjärtstartare på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Det höjer också känslan över att vara en säker arbetsplats som sätter människan i första hand. Till hösten kommer vi att höja kunskapen till nästa nivå på företaget. Några av våra kollegor kommer då att utbilda sig i en fördjupad kurs inom ämnet. Den kommer att omfatta fördjupning av hjärtstopp och hjärtstartare samt scenarioträning av olyckor och hjärtstoppssituationer