Magnus är Kemiingenjör med inriktning mot biokemi och mot kvalitetssystem inom läkemedelsindustrin. Hans karriär började som konsult inom life science som process-/valideringsingenjör, där han mestadels sysslade med steriliseringsvalidering men även med valideringsgenomgångar av befintlig utrustning. Efter det jobbade Magnus 14 år på Sobi. Så man kan säga att cirkeln är sluten när han nu åter är konsult. Magnus är tekniskt intresserad och påläst på guidelines. Under de 14 åren på Sobi har han gjort allt från validering till anläggningsinköp – driftsättning till skrotning – SME för utrustning till ansvar för projektanläggningar – SME för validering till uppdatering av kvalitetssystem.