Skip to main content

Nu stärks Q&V Stockholm upp ytterligare

Emilia studerade till civilingenjör inom teknisk kemi på KTH. Under utbildningen valde hon att speciellt rikta in sig på kemiteknik för processindustrin. Examensarbetet handlade om användning av biosorption som en alternativ separationsteknik inom livsmedelsindustrin för rening av tungmetaller ur spillvatten. Under sin studieperiod hade Emilia ett sommarvikariat på AstraZeneca som Quality Assistant och som Labtekniker/Mikrobiolog […]

Välkommen Amanda till Processus Q&V Stockholm

Hon är ursprungligen från Umeå men flyttade till Stockholm i samband med att hon påbörjade en civilingenjörsutbildning på KTH inom kemi. Sommaren 2021 tog Amanda examen och påbörjade kort därefter sin anställning på Processus via Academic Work. Sedan sommaren 2021 bor hon även med sin sambo Sebastian i området Sickla i Stockholm.  Amanda blev nyfiken […]

Vi välkomnar Magnus Janard till Processus

Magnus är Kemiingenjör med inriktning mot biokemi och mot kvalitetssystem inom läkemedelsindustrin. Hans karriär började som konsult inom life science som process-/valideringsingenjör, där han mestadels sysslade med steriliseringsvalidering men även med valideringsgenomgångar av befintlig utrustning. Efter det jobbade Magnus 14 år på Sobi. Så man kan säga att cirkeln är sluten när han nu åter […]

Processus välkomnar Frida Nordin som Talent Acquisition Manager

Frida har ett förflutet av att arbeta med att behålla kompetenta medarbetare och attrahera nya talanger. Kvalitet, relationsskapande och resultat är Fridas ledord. Kampen om talangerna på arbetsmarknaden är hårdare än någonsin. Det gäller inte bara att hitta nya medarbetare, utan också om att få dem att stanna. Inte sällan spelar de mjukare värdena en […]

Dokumenterat nöjda medarbetare och plats för fler

Senaste medarbetarundersökningen är nu sammanställd och den visar att vi har dokumenterat nöjda medarbetare hos Processus. Våra anställda känner sig hörda och respekterade av chef och kollegor, känner att deras talanger är uppskattade, får konstruktiv feedback av chefen, får energi av kollegorna, är rättvist behandlade etc. Citat från en av medarbetarna ”Att vi lyckas behålla […]