Senaste medarbetarundersökningen är nu sammanställd och den visar att vi har dokumenterat nöjda medarbetare hos Processus. Våra anställda känner sig hörda och respekterade av chef och kollegor, känner att deras talanger är uppskattade, får konstruktiv feedback av chefen, får energi av kollegorna, är rättvist behandlade etc.

Citat från en av medarbetarna ”Att vi lyckas behålla den familjära känslan trots att vi vuxit så och att kollegorna, trots många nyrekryteringar, passar så bra ihop tillsammans är fantastiskt! Det känns unikt här.”

Det finns plats för fler! Vill du söka till oss? https://jobb.processus.se/