Processus har under 2019 designat och tillverkat en modul för rening av vatten och tillverkning av öl och läsk. Under början av året åker ett team från Processus ned till Kenya för att driftsätta modulen på plats i Nairobi.

Processus har på uppdrag av Wayout Intl designat och tillverkat en modul för rening av vatten och tillverkning av vatten, öl och läsk (WSB1). Modulen, som är fullt automatiserad, tillverkades under sommaren 2019 och i augusti testbryggdes den första ölen med gott resultat. Transport har under hösten/vintern skett ner till slutkunden i Nairobi, Kenya. Under början av 2020 kommer ett team från Processus att åka ner till Kenya för att på plats driftsätta modulen.