Vi välkomnar Jesper Ringqvist tillbaka till hos på Processus. Jesper har gjort sina två praktiker samt sitt examensarbete hos oss under sin utbildning till automationsingenjör på Stockholms Tekniska Institut.

Jesper gjorde sin första praktik hos oss förra våren och är i slutfasen av sin utbildning inom automation på Stockholms Tekniska Institut. Han har gjort sin andra praktik på Processus i Stockholm och börjar nu som anställd på I&C i Stockholm. Jesper har även gjort sitt examensarbete hos oss som innefattade uppgifter såsom framtagning av typkretsar samt utveckla ett program i C#.Net som autogenererar PLC-kod. Tidigare har Jesper arbetat som fastighetstekniker på Stockholm Waterfront och med industriellt rostskydd på entreprenad.

Vi ser fram emot att ha Jesper som en del av teamet och ser att vi kommer med hjälp av honom kunna bli ännu effektivare och starkare på vår automatisering.