Oavsett vilka utmaningar ni står inför så har Processus erfarna ingenjörer och kan leverera projekt eller helhetsåtaganden inom produktion och produkthantering. Vi har lång erfarenhet av projekt som involverar hygienisk design, renrumsteknik, CIP (cleaning in place) och SIP (Sterilization in Place) inom läkemedel- och livsmedelsindustrin.

Just nu arbetar vi exempelvis i ett projekt med en steriliseringsprocess för att säkerställa kundkrav inom livsmedelsindustrin. Under det senaste året har Processus projektlett ett trettiotal framgångsrika projekt inom läkemedel- och livsmedelsindustrin.

 

  • Life Sciences-projekt
    Kund önskar utföra en utbyggnad av sin distribution av kallt WFI (cWFI). När befintliga vattenslingor och bufferttank hetvattensaneras, under 8 h varannan vecka, hindras tillverkningen. För att undvika detta och möjliggöra ökad kapacitet efterfrågas en tillbyggnad av dagens befintliga cWFI-system. Utöver en ny tank för cWFI skall en intern kylkrets, värmare för varmvattensanering, cirkulationspump samt nya slingor som försörjer tappställen installeras. Processus levererade en funktionsleverans av detta.
  • Livsmedelsprojekt
    Ett fastprisprojekt där vi har uppgraderat fabrikens styrsystem samt SCADA-system till senaste versionen, flyttat styrningen från PanelPC till PLC med UPS samt implementerat fullskaliga klienter. I vår leverans ingick även att implementera ett Batch-system för 10 stycken blandare samt en rivningsstation. För Batch har vi även utvecklat batchrapporter och säkerställt kommunikationen till och från ERP-systemet via XML för gällande produktionsbatcher och råvara. Utöver detta utvecklades specialverktyg mot SCADA-systemets API för att täcka upp för funktionsönskemål utanför SCADA-systemet utbud.
  • Livsmedelsprojekt
    R&D av en dryckesmodul där vattenrening, soda- och öltillverkning ingick. Projektet innefattade nära projektering med kunden då det var en ny produkt på marknaden som utvecklades. En av de större utmaningarna i projektet var att modulen skulle designas att vara så liten som möjligt, servicevänlig och användarvänlig. Processus hade ansvaret för projektering, genomförande, installation, CE märkning och drifttagning av modulen.Senare har vi även fått förtroendet att bygga flera sådana liknande moduler.

 

Våra ingenjörer och vi som organisation har en gedigen erfarenhet av att leda projekt på distans.

För att kunna kvalitetssäkra detta, mellan våra kontor och mot er som kund, har vi utformat en projektmodell som med styrdokument låter oss följa projektet genom hela processen. Tillsammans med våra ingenjörers kunskap och arbetssätt kan vi tillsammans leverera bästa resultat.