Då vi arbetar med olika typer av projekt inom processindustrin utmanas vi ständigt av olika kravställningar gällande funktion, kvalité, miljö och även arbetsmiljö. Lagar och förordningar ska följas och det ställs höga krav på oss som leverantör.

För att systematisk möta upp flera av dessa krav beslöt vi oss att gå mot en ISO certifiering inom områdena. Under 2017 startade vi vårt arbete mot att bli en ISO certifierad partner i branschen. I juni 2018 hade vi vår första revision av certifieringsarbetet inom kvalité ISO 9001:2015, Miljö 14001:2015 och arbetsmiljö OHSAS 18001:2007. I slutet av augusti hade vi vår certifiering steg 2 för att erhålla vårt certifikat där vi reviderades på båda våra kontor i Göteborg och Stockholm.  Med bravur klarade vi även denna och kan nu stolt uppvisa att vi sätter kvalité, miljö och arbetsmiljö i fokus på Processus.

Nedan finns bedömning och sammanfattning från vår externa revision.

Resultat

  • Fara för liv och hälsa (F): 0 avvikelser
  • Allvarliga avvikelser (C): 0 avvikelser
  • Mindre allvarliga avvikelser (B): 4 avvikelser, åtgärdade och stängda efter revision steg 1

Revisionsgruppens rekommendation

Certifiering avseende ISO 9001:2015, 14001:2015 samt OHSAS 18001:2007 rekommenderas.

Positiva iakttagelser

+ Mycket bra instruktionsmodell för upprättande av ett ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.

+ Mycket tydlig processmodell med strukturerade undernivåer

+ Mycket tydliga processer med samband och flöden

+ Bra och tydliga policys vad avser Kvalitet-, Miljö- samt Arbetsmiljöpolicys

+ Bra rutinbeskrivningar med tillhörande dokumentstyrning

+ Tydlig årsplanering

+ Gedigen kund- och medarbetarundersökning

+ Mycket engagerad ledning

 

Nu fortsätter vår resa att ständigt förbättra och utveckla oss mot att bli en än mer komplett projektleverantör och konsult.