Då vi arbetar med olika typer av projekt inom processindustrin utmanas vi ständigt av olika kravställningar gällande funktion, kvalité, miljö och även arbetsmiljö. Lagar och förordningar ska följas och det ställs höga krav på oss som leverantör.

Då vi sätter kvalité, miljö och arbetsmiljö i fokus på Processus är vi sedan 2018 certifierade inom kvalité ISO9001, miljö ISO14001 och arbetsmiljö ISO 45001.

Vårt integrerade verksamhetssystem syftar till att verksamheten tillgodoser de krav och förväntningar som ställs av kunder, samarbetspartners och underleverantörer och hjälper oss att kontinuerligt förbättra våra arbetssätt.

Du hittar våra certifikat här.

Våra policys gällande kvalitet, miljö- och arbetsmiljö hittar du här: