I slutet av augusti genomfördes ISO-revision av vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Resultatet av denna revision visade att det inte finns något att anmärka på. Vi fick inga avvikelser!

Detta visar på en styrka och engagemang i organisationen som vi tar med oss i våra projekt och ut i verksamheten.

Tillsammans blir vi starka!