Martin har 13 års erfarenhet inom processindustrin och då främst inom processdesign.

Han har arbetat inom branscher såsom läkemedel och livsmedel samt även arbetat med processdesign och kemikalielösningar mot offshoreinstallationer och raffinaderier. Martin har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola.