Mikael har 20 års erfarenhet av processindustrin och då främst inom el- och instrumentkonstruktion. Han har arbetat ca 20 år med projekt inom processindustrin både nationellt och internationellt. Senaste 5 – 6 åren har han mestadels arbetat mot läkemedelsindustrin där hans breda kunskap uppskattas mycket. Mikael har läst elektro/dataingenjör vid Mittuniversitetet i Sundsvall.