Anna Christensen är ny valideringsingenjör hos Processus och tillhör tills vidare kvalitets- & valideringssektionen i region Öst men är lokaliserad i Malmö.

De senaste åren har Anna främst arbetat med kvalitetssäkring i projekt och uppdrag inom läkemedelsbranschen. Hon har erfarenhet av att utarbeta design review, design qualification report samt protokoll/rapport och testplaner inom FAT/SAT/IQ/OQ/PQ och processvalidering.

Anna har också erfarenhet av att driva ett medicintekniskt projekt inom utveckling-, design- och produktionsprocess. Valideringsaktiviterna var steriliseringsvalidering av slutprodukt, processvalidering, biologiska kompabilitetsstudier, stabiltetstester, mikrobiologi (bioburden, endotoxin och renrumsmätningar). Hon har också erfarenheter inom molekylärbiologi, protein uttryck, biokemi och cellulär biologi.