Processus har redan långt gående samarbeten med kunder i Uppsalaregionen. Under början av 2021 flyttar vi till egna lokaler och erbjuder en attraktiv arbetsplats för nya och befintliga kollegor som vill medverka till att leverera projekt med kvalité i fokus. Med ett lokalt kontor strategiskt placerat förstärker vi våra kundrelationer ytterligare.

Med vårt ledningssystem, projektmodell och vana att arbeta i projekt mellan våra kontor underlättar och effektiviserar vi leveranserna till våra kunder.

Just nu är vi i en expansiv fas och söker främst de som inspireras av att arbeta tillsammans i projektteam.

Tillsammans hjälper vi våra kunder att bli HEL (Hållbar, Effektiv och Lönsam).