Namn: Johan Teodorsson

Född: 1978

Roll i företaget: CEO

Hur länge på företaget: 2020

Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola

Tidigare erfarenhet: Har haft olika ledande och tekniska roller i projekt inom kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Har mångårig erfarenhet av ledarskap både i olika engineeringbolag och som beställare, inom Sverige samt internationellt.

Engagemang i företaget: Som CEO kommer jag i kontakt med samtliga områden inom företaget såsom ekonomi, bokföring, personal, marknadsföring, kvalitet, administration och utveckling. En stor del av min tid går till kommunikation i form av samtal och diskussioner, både inom företaget och med våra kunder. Min viktigaste uppgift som CEO är att behålla helhetsperspektivet, utveckla och sätta medarbetaren i fokus.

Jag försöker ligga nära projekten och ha direkt kontakt med kunder och vår projektmodell vilket är oerhört värdefullt för att hålla sig uppdaterad i vår verksamhet.

Motto: Curiosity is the engine of achievement

 


Namn: Nils Carlsson

Född: 1970

Roll i företaget: Business Manager

Hur länge på företaget: 2015

Utbildning: Driftingenjör inom kraft och värme

Tidigare erfarenhet: Driftsättningsledare och automationsingenjör med erfarenhet från kraftvärmeverk, läkemedel- och livsmedelsindustrin. Har även arbetat som chef och säljare på konsultbolag mot processindustrin.

Engagemang i företaget: Som ansvarig för försäljning är det jag som håller ihop offertarbetet för framför allt helhetsåtagande och turnkey. Där tycker jag att det är viktigt att vi engagerar alla ingående discipliner. Våra kunder skall veta att vi håller det vi lovar och att projektmedlemmarna ska veta att sålt projekt går att genomföra både tekniskt och tidsmässigt med bibehållen kvalitet.

Jag är även ute hos våra kunder i uppdrag, inte bara för att det är roligt, utan även för att det är nyttigt med verklighetskontakt.

Motto: Ingenting är omöjligt!


Namn: Andreas Erensjö

Född: 1973

Roll i företaget: Regional Manager West

Hur länge på företaget: 2017

Utbildning: Kemiteknik med Fysik på Chalmers samt Handelshögskolan i Göteborg

Tidigare erfarenhet: Projektledare inom olje- och gasindustrin, men också inom marin- och bilindustrin. Chefserfarenhet inom engineering och produktionsföretag.

Engagemang i företaget: Som ansvarig för kontor i Göteborg ser jag min främsta uppgift i att stötta och skapa förutsättningar för mina kollegor. I mitt arbete försöker jag också utveckla våra relationer och affärer med kunder i regionen och anpassa vår verksamhet och affärsmodell efter kundbehov. Jag uppskattar också att arbeta i projekt för att få en bättre förståelse för kollegor, kunder och verksamheten.

Motto: Processus skall vara den bästa projektleverantören.


Namn: Gunnar Lundgren

Född: 1968

Roll i företaget: CFO

Hur länge på företaget: 2022

Utbildning: Ekonomi vid Stockholms Universitet

Tidigare erfarenhet:Mångårig erfarenhet som ekonomichef, controller och förändringsledare inom IT/Finans konsultbranschen, entreprenörstyrda reklam- och mediabolag och kommunal verksamhet.

Engagemang i företaget:Som CFO är mitt uppdrag att vidareutveckla ekonomi- och finansfunktionen ytterligare och sätta upp processer för att mäta och följa upp vår finansiella utveckling. Mitt arbetssätt är att ligga nära affären och förenkla de administrativa uppgifterna för försäljningsteamet, och se till att vi har effektiva rutiner när det gäller den ekonomiska rapporteringen. I korthet, hålla ordning på Processus siffror för att stötta vår tillväxtstrategi och säkerställa skalbarhet.

Motto:What gets measured gets done


Namn: Mattias Liss

Född: 1973

Roll i företaget: Senior Advisor

Hur länge på företaget: Sedan starten 2015

Utbildning: International Master in Mechanical Engineering

Tidigare erfarenhet: Har haft rollen som CEO på Processus mellan år 2015 – 2021, styrelseuppdrag i flera bolag, marknadsområdesansvarig Food & Pharma ÅF, PRC Engineering AB i olika ledande befattningar

Engagemang i företaget: Agerar som stöd i strategiska frågor samt har olika mentorskap till organisationen. Jag arbetar även med försäljning och marknadsföring där jag kan använda min breda bakgrund i både branschen och bolaget.

Motto: Sätt människan i fokus