Med en erfarenhet som sträcker sig över nästan 10 år har Johanna varit konsult inom process under större delen av sin karriär, såväl inom kärnkraft som kemisk industri, produktionsindustri och gas & olja.

I grunden ligger en civilingenjörsexamen i processteknik från Chalmers tekniska högskola som kompletterats med en licentiatexamen inom förbränning i fluidiserade bäddar.