Magnus är civilingenjör i Maskinteknik med inriktningen tillämpad mekanik och har läst på Chalmers i Göteborg. Han har jobbat på Processus som underkonsult i 9 månader och är sedan November en glad Processus-anställd som rörkonstruktör.