Vi välkomnar Dany Paul som rörkonstruktör till Stockholmskontoret!

Dany kommer med sin internationella projekterfarenhet att bidra till Processus fortsatta utveckling som projektleverantör.